top of page
報章報導-奶茶機械人
Robot feels the strain
Robot feels the strain

​南華早報 2-9-2018

press to zoom
沖奶茶機械人現身
沖奶茶機械人現身

​星島日報 28-8-2018

press to zoom
人工智能挑戰傳統行業 金仔AI面世 沖出港式奶茶
人工智能挑戰傳統行業 金仔AI面世 沖出港式奶茶

星島日報 22-8-2018

press to zoom
Fun, games and a robot at Food Expo
Fun, games and a robot at Food Expo

南華早報 17-8-2018

press to zoom
首部沖奶茶機械人「金仔」誕生
首部沖奶茶機械人「金仔」誕生

成報 17-8-2018

press to zoom
水吧人手青黃不接 工業智能化解困局 AI沖奶茶「雙臂」撞茶添人味
水吧人手青黃不接 工業智能化解困局 AI沖奶茶「雙臂」撞茶添人味

明報 17-8-2018

press to zoom
AI奶茶機械人 沖茶又識撞茶 香港經濟日報
AI奶茶機械人 沖茶又識撞茶 香港經濟日報

香港經濟日報 17-8-2018

press to zoom
奶茶機械人亮相 「金仔」百萬身價
奶茶機械人亮相 「金仔」百萬身價

香港商報 17-8-2018

press to zoom
全球首創沖奶茶機械人 巧用科技結合傳統
全球首創沖奶茶機械人 巧用科技結合傳統

晴報​ 16-8-2018

press to zoom
研發奶茶機械人 「金茶王」大賽中首亮相
研發奶茶機械人 「金茶王」大賽中首亮相

都市日報 16-7-2018

press to zoom
AI機械人沖奶茶 拍得住大師傅
AI機械人沖奶茶 拍得住大師傅

頭條日報 16-7-2018

press to zoom
智能沖奶茶機械人亮相
智能沖奶茶機械人亮相

香港商報16-7-2018

press to zoom
網上報導-奶茶機械人
創科導航 - 奶茶機械人金仔
創科導航 - 奶茶機械人金仔

TVB 10-10-2018

press to zoom
【識飲惜食】港產第一部AI機械人師傅 金仔沖奶茶沖出感情勁過人
【識飲惜食】港產第一部AI機械人師傅 金仔沖奶茶沖出感情勁過人

蘋果日報 25-9-2018

press to zoom
【機械臂拉茶】勁過人手沖? 港產首個沖奶茶機械人「金仔」
【機械臂拉茶】勁過人手沖? 港產首個沖奶茶機械人「金仔」

蘋果日報 24-9-2018

press to zoom
金茶王與機械臂 香港首個奶茶機械人
金茶王與機械臂 香港首個奶茶機械人

Men club 7-9-2018

press to zoom
Could robots save Hong Kong milk tea
Could robots save Hong Kong milk tea

SCMP 31-8-2018

press to zoom
Here comes a robot
Here comes a robot

RTHK16-8-2018

press to zoom
【美食博覽】12分鐘沖9杯!「金仔」媲美人手沖奶茶
【美食博覽】12分鐘沖9杯!「金仔」媲美人手沖奶茶

蘋果日報16-8-2018

press to zoom
結合傳統文化與科技 機械人金仔一次沖9杯奶茶
結合傳統文化與科技 機械人金仔一次沖9杯奶茶

On.cc 16-8-2018

press to zoom
機械人沖奶茶 免費試飲
機械人沖奶茶 免費試飲

文匯報 1-8-2018

press to zoom
冲奶茶机械臂 藏金茶王秘方
冲奶茶机械臂 藏金茶王秘方

大公報 1-8-2018

press to zoom
bottom of page